Personen, jeg søger, mangler?


Nulevende tidligere frivillige eller krigssejlere skal give samtykke til, at oplysningen om deres tilhørsforhold må offentliggøres. Med hensyn til afdøde har Datatilsynet, efter at sagen har været forelagt Datarådet, afgjort, at oplysninger om disse kan offentliggøres, når de pågældende har været døde i 10 år.

Oplysninger om personer, hvis tilhørsforhold i forvejen er kendt gennem den trykte litteratur, kan dog som hovedregel indgå i databasen.

Nulevende tidligere frivillige eller krigssejlere og nære slægtninge til afdøde har mulighed for at bestemme, at data om en person ikke må indgå i den offentlige database, heller ikke selv om der er forløbet mere end 10 år efter vedkommendes død. Det kan ske ved henvendelse til Frihedsmuseet på modstand@natmus.dk

Der kan være praktiske vanskeligheder forbundet med at finde en bestemt person. Måske er navnet ikke blevet stavet korrekt på styrkelisten eller i litteraturen. Det er derfor altid en god idé at forsøge alternative stavemåder. Søgesystemet er indrettet sådan, at det kan tage højde for de mest almindelige varianter (f.eks. Petersen/Pedersen, Axel/Aksel). Men der vil være alternative stavemåder, vi ikke har taget højde for.


Udviklet af ditmer a/s