Kjeld Toft-Christensen


Gjorde tjeneste for

Storbritannien

Enheder
Hæren, SOE

Registrering i Modstandsdatabasen

Kjeld Toft-Christensen er registreret i Modstandsdatabasen for sine modstandsaktiviteter.
Se den fulde registrering her i Modstandsdatabasen.

Litteraturhenvisninger

Faldskærmsmand og sabotør (Frits T. Vang, 1980)


Udskriften er baseret på 1 registrering

Kjeld Toft-Christensen
Tjenesteland: Storbritannien
Enhed: SOE,
Modtaget Kong Christian den 10.s erindringsmedalje
Litteratur
1) "Faldskærmsmand og sabotør" Frits T. Vang

Udviklet af ditmer a/s